Pradinis Akademija Lietuvos dizaino galimybės
Lietuvos dizaino galimybių studija PDF Print E-mail
Autorius: Laima Ignatavičiūtė   

Vilniaus dailės akademijos vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų iš dalies finansuojamo projekto „VDA inovacijų ir dizaino centras“ kontekste užsienio ekspertų įmonė Mollerup Designlab A/S (Danija), atliko pirmąją „Dizaino galimybių Lietuvoje“ studiją.

Studijos tikslas – išnagrinėti dizaino galimybes Lietuvoje, stiprinant ūkio konkurencingumą ir šalies tarptautinį įvaizdį, bei pasiūlyti Nacionalinės dizaino politikos gaires.

Analogiškos studijos „Mollerup Designlab A/S“ keletą metų anksčiau buvo atliktos kaimyninėse šalyse - 2003 m. Estijos ūkio ministerijos užsakymu atlikta Estijos dizaino politikos parengiamoji studija; 2004 m. pabaigoje pristatytas „Latvijos dizaino“ tyrimas ir nacionalinės strategijos gairės. Latvijos dizaino tyrimą finansavo Danijos verslo sektoriaus programa, skirta Rytinei Europai, koordinavo Latvijos ūkio ministerija. Vadovaujantis tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis 2006/2007-tieji Estijoje buvo paskelbti dizaino metais. 2008 m. nuspręsta įkurti Estijos dizaino centrą.

Tyrimui Lietuvoje vadovavo prof. dr. Per Mollerup, Nacionalinės Oslo Menų akademijos profesorius, Mollerup Dizaino laboratorijos Kopenhagoje generalinis direktorius, žinomas tarptautinių dizaino studijų ir publikacijų autorius, žurnalų „Mobilia Design Magazine“ ir „Tools Design Journal“ leidėjas ir redaktorius. Vykdant tyrimą taip pat bendradarbiauta su prof., dr. Ken Friedman, Swinburno technologijų universiteto Dizaino fakulteto Melburne dekanu, Lyderystės ir strateginio dizaino profesoriumi Norvegijos verslo mokykloje (Norwegian School of Management) ir dr. Thomas Rasmussen, ilgamečiu Danijos dizaino mokyklos Kopenhagoje (Danmarks Designskole) tyrimų skyriaus vadovu.

Tyrime analizuojamos tris pagrindines sritys: švietimas, visuomenės nuomonė  ir pramonės įmonės.

Švietimo sistemos analizė apėmė dizaino programos studijas vykdančių aukštųjų mokyklų bei valdžios institucijų tyrimą – vertybines nuostatas, tikslus, studijų programų sandarą, technologinę studijų bazę, partnerius. Ekspertai pažymi, jog dabartinėje švietimo sistemoje yra būtini pokyčiai. Vilniaus dailės akademijai rekomenduojama glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvos pramonės įmonėmis, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetu bei dizaino įmonėmis, plečiant studentų žinių profilį ir verslumo įgūdžius, mokslinių tyrimų centrais. „VDA turėtų vystyti praktiškai paremtus tyrimus bendradarbiaujant su Lietuvos pramone (...)“ , - teigiama tyrimo išvadose. Tarptautiškumas išskiriamas kaip ypatingai svarbus reiškinys, rekomenduojama užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su nedideliu skaičiumi tarptautinių dizaino mokyklų.  

Tiriant visuomenės nuomonę nustatyta, jog šiandiena Lietuvos visuomenėje dizainas neatlieka jokio vaidmens prekės pasirinkimo atžvilgiu. Neretai prekės perkamumą sąlygoja kaina.  

Siekiant atskleisti dizaino potencialą Lietuvos pramonės įmonėse, apklausti įvairių sektorių įmonių vadovai ir darbuotojai: baldų, buitinės technikos, tekstilės, drabužių bei mados ir sportinių sklandytuvų. Išvadose teigiama, jog visos įmonės pageidautų daugiau informacijos apie dizainą ir dizaino paslaugas. Deja, ne visos Lietuvos gamybos įmonės savo darbe sąmoningai naudoja dizainą. Sudėtinga išsiaiškinti kiek įmonių dirba su profesionaliais dizaineriais. Nors daugelis įmonių supranta dizaino vertę ir naudojasi dizainerių paslaugomis, vis tik įmonių vadovai vis dar nepripažįsta iškirtinės dizaino svarbos jų kuriamam produktui.

Tarptautinę Lietuvos dizaino reputaciją aptariančioje dalyje teigiama: „Lietuva nėra atpažįstama kaip dizaino tauta, tauta su didžiais laimėjimas ir visuotinai aukštu dizaino lygiu“ . Pasitinkant 2009 metus, kuriais Vilnius taps Europos kultūros sostine, tenka priimti ir įvertinti ekspertų pateiktą išvadą: „Vilnius, siekdamas tapti tikru dizaino miestu, turi įvykdyti atitikti keletą būtinų sąlygų“ , jų tarpe, kaip teigia prof. Per Mollerup: „Lietuvos parlamentas privalo priimti nacionalinę dizaino politiką."

Daugiau informacijos apie tyrimą galite rasti Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro tinklapyje.

 

Portfolio 2017

Portfolio 2016

Informacija


Apie leidinį

Portfolio pradėtas leisti 2006 m., Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos ir dizaino studijos "Mata Hari" iniciatyva.

Kontaktai

Redakcija: "Portfolio", P.d. 272, 03102 Vilnius

Spausdintinės versijos platinimas: LPK, A.Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius