Gražios knygos nedulkėja Print
Autorius: Doc. Rolandas Rimkūnas   

2008 metų knygos meno konkursui „Vilnius 2007“ dvidešimt devynios Lietuvos leidyklos pateikė 90 knygų, kurios pagal atnaujintus Kultūros ministerijos nuostatus buvo suskirstytos į šešias temines grupes. Pasikeitė ir premijuojamų knygų skaičius – komisija iš visų pateiktų knygų turėjo išrinkti vieną, kuri, jos manymu, yra verta gražiausios 2007 metų Lietuvos knygos vardo, ir kiekvienoje teminėje grupėje skirti vieną premiją ir du diplomus. Nežinia, ar dėl to, kad konkursas surengtas vos prasidėjus naujiesiems metams, ar dėl kitų priežasčių leidyklos, palyginti su ankstesniais metais, pateikė gerokai mažiau leidinių. Prisimenant, kad knygos meno konkursas rengiamas nuo 1993-iųjų, panašus, neviršijantis šimto, leidinių skaičius buvo 1997 ir 2003 metais. Mažiausiai knygų konkursui buvo pasiūlyta 2001 metais – vos 63, o daugiausia – 1999 metais. Kita vertus, per penkiolika metų konkurse dalyvaujančių leidyklų skaičius išliko gana stabilus – jis svyruoja nuo 20 (1997) iki 35 (1998).

Tokia statistika leidžia tik sąlygiškai vertinti Lietuvos leidybos padėtį, nes vasario pabaigoje vykstanti tradicinė Vilniaus knygų mugė, kurioje pristatomos praėjusių metų knygos, pelniusios Kultūros ministerijos, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus dailės akademijos rengiamo knygos meno konkurso apdovanojimus, liudija, kad ir leidyklų, ir išleidžiamų knygų yra gerokai daugiau. Šio konkurso tikslas – atrinkti geriausiai meniškai apipavidalintas ir atspausdintas per praėjusius metus Lietuvos leidyklų išleistas knygas. Todėl ir vertinimo komisijai, kuri šiemet buvo viena – ir atrenkančioji, ir vertinančioji – užduotis nebuvo lengva.

Renkant metų knygą-laureatę, be konkurso nuostatuose iškeltų meninių, leidybinių ir poligrafinių kriterijų (koncepcijos originalumas ir tinkamumas, apipavidalinimo kokybė bei knygos meninė visuma; rinkinio kokybė, maketo struktūra, grafinis apipavidalinimas ir iliustravimas; spaudos ir įrišimo kokybė, popieriaus ir įrišimo medžiagų parinkimas), atsižvelgta ir į tai, jog ši knyga atstovaus Lietuvai tarptautiniuose knygų forumuose ir ateinančiais metais reprezentuos Vilnių kaip Europos kultūros sostinę. Todėl komisija sutartinai gražiausia 2007 m. knyga išrinko „Baltų lankų“ leidyklos išleistą Jono Meko knygą „Mano naktys“, kurią apipavidalino dailininkas Eugenijus Varkulevičius. Jis taip pat apipavidalino ir kitą tos pačios leidyklos išleistą J. Meko knygą „Žodžiai ir raidės“. Komisijos nuomone, abi knygos sudaro nedalomą visumą ir atitinka minėtus reikalavimus.

Aptariant kitas temines grupes, įdomu pastebėti, kad greta gana gausios grožinės literatūros ir eseistikos knygų grupės (25 knygos) didelę konkursui pateiktų knygų dalį sudarė meno leidiniai ir katalogai (20 knygų). Pastarojoje teminėje kategorijoje iš tiesų buvo daug premijos ir diplomų vertų leidinių. Išrinkus nuostatuose numatytą meno knygų-laureačių skaičių, užribyje liko dar nemažai tikrai puikiai apipavidalintų ir atspausdintų knygų.

Meno leidinių ir katalogų kategorijoje būta iš ko rinktis, tuo tarpu bibliofiliniams ir eksperimentiniams leidiniams šiemet atstovavo vos viena knyga, todėl šioje grupėje laureatai neišrinkti. Netenkina ir knygų vaikams bei jaunimui meninė pusė. Jų konkursui buvo pasiūlyta 23. Jau prieš kurį laiką susirūpinta, kad leidyklos nerodo pastangų ar neturi lėšų užsakyti dailininkams sukurti originalias iliustracijas vaikiškoms knygoms. Siekiant, kad padėtis gerėtų, greta dviejų premijuotų šios grupės knygų Vilniaus dailės akademijos premija taip pat paskirta už vaikiškos knygos apipavidalinimą.

Mokslinių, dalykinių knygų ir vadovėlių grupėje komisija taip pat neturėjo didelio pasirinkimo. Ir nenuostabu, nes šių leidinių apipavidalinimas nėra lengvas uždavinys dailininkui. Šiemet pirmą kartą išskirta turistinės literatūros, minkšto įrišimo kišeninių knygų grupė. Turint omenyje, kad Lietuvoje kasmet gausėja turistų, kad 2009 m. Vilnius taps Europos kultūros sostine, tokio pobūdžio knygų leidyba yra skatintina, o knygos minkštais viršeliais pas mus vis dar per menkai vertinamos.

Trumpai apžvelgus šių metų konkurso rezultatus norėtųsi pažymėti, kad itin daug dėmesio komisijos nariai skyrė spaudos kokybei. Be kelių išimčių, konkursui pateiktų knygų poligrafiniai parametrai, ypač įrišimas, dar turi galimybių gerėti.

Kitas svarbus dalykas, kurį pabrėžė komisijos nariai, – jaunų knygos meno specialistų stoka. Ir jiems, ir patyrusiems knygos menininkams, leidėjams bei poligrafininkams kasmetiniai knygos meno konkursai yra rimtas išbandymas. Linkiu sėkmės!

Straipnis pateikiamas su žurnalo "Dailė" sutikimu.